Изборник Затворити

Podrška ljudskim vrednostima
je najbolje ulaganje!

Transdia logo

U ukupnom broju radno aktivne populacije u Mađarskoj i Srbiji je oko 12% ljudi sa
smanjenim radnim sposobnostima. Njihovo prisustvo na tržištu rada je negativno
uslovljeno njihovim zdravstvenim stanjem, te je njihovo zapošljavanje znatno teže nego
što je slučaj kod ostale populacije.

Vesti i događaji:

Partnerske organizacije:

Pravna napomena: Ova stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj stranice je isključivo odgovorno Neprofitno udruženje za autizam „Szivárvány” iz Segedina i njen sadržaj ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravnog tela.