Изборник Затворити
Segedin

Neprofitno udruženje za autizam „Szivárvány”, Segedin

Sedište 6771 Segedin, Szerb u. 192.
Lokacija: 6771 Segedin, Szerb u. 171.

Telefon: +36204841028
E-mail: szivarvanyauti@gmail.com

Kanjiža

Centar za pružanje usluga socijalne zašti te Opšti ne Kanjiža

Sedište:24420 Kanjiža, Petefi Šandora 44.

Telefon:  +38124487884
E-mail: centarusluzni@gmail.com