Изборник Затворити

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža

Osnivanje Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža je rezultat uspešne saradnje između civilnog sektora i opštine Kanjiža.

Udruženje za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica „S tobom za njih“ iz Kanjiže je kao pružalac usluga dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom zajedno sa opštinom Kanjiža kao partnerom 2008. i 2009. godine učestvovalo u projektu odobrenom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je omogućilo dogradnju i opremanje zgrade dnevnog boravka, reorganizaciju rada dnevnog boravka i osnivanje Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža..

Od dana osnivanja Centra (30.06.2009) usluge dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom u Kanjiži se organizuju u okviru ove opštinske ustanove. U periodu od 2009. do 2015. godine u dnevni boravak Centra su bili uključeni korisnici mešovitog starosnog doba. Shodno Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik Rs“, br. 42/2013.) i Planu rada Centra za 2015. godinu od 1. maja 2015. godine usluga dnevnog boravka je podeljena na sledeće usluge: dnevni boravak za decu i mlade sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama i dnevni boravak za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama.

Kao opštinska ustanova, Centar je dobio zadatak da blisko sarađuje sa civilnim organizacijama u opštini Kanjiža, koje su osnovane sa ciljem da zaštite interese osoba sa različitim posebnim potrebama. Rezultat ove saradnje je da ustanova ostvaruje svoje usluge i programe – usluge dnevnog boravka, lične asistencije i program za razvoj sposobnosti i ličnosti . Kvalitetu rada Centra doprinosi partnerstvo sa raznim organizacijama i ustanovama u socijalnoj i drugim sferama opštine Kanjiža.

Primarni aspekti rada u ustanovi od njenog nastanka su adekvatno zadovoljavanje potreba svih korisnika i poštovanje rada partnera Centra.

Programske aktivnosti u dnevnom boravku se organizuju sa ciljem da se unapredi kvalitet života korisnika kroz održavanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština u vlastitom društvenom okruženju, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

U dnevnom boravku se organizuju sledeće programske aktivnosti:

1. Podrška u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslima i decom

2. Radno-okupacione i edukativne aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i veština

3. Razvijanje metoda rada koje omogućuju korisniku učešće u aktivnostima zajednice

4. Organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika

5. Razvoj komunikacionih veština

6. Razvoj veština i znanja potrebnih za život u zajednici

7. Rehabilitacione i terapijske aktivnosti

Slike života udruženja