Menü Bezárás

A Smiley face projekt bemutatása

Magyarországon és Szerbiában az aktív korúak kb. 12%-a megváltozott munkaképességű. Munkaerő-piaci jelenlétüket hátrányosan befolyásolja egészségi állapotuk, elhelyezkedési lehetőségük lényegesen rosszabb a népesség egészénél.

Elhelyezkedésük nagymértékben függ attól, hogy milyen módon és mértékben akadályozottak, illetve megkapják-e a foglalkoztatásukhoz és integrációjukhoz szükséges segítséget. Az egyén ismeretein, képességein, készségein, szükségletein, érdeklődésén, és munkamódján túl fontos ismerni speciális helyzetéből fakadó sajátosságait. A pályázat célja a célcsoporttal foglalkozó szakemberek felkészítése a rendszerszemléletre, a leendő munkavállaló környezetének felkészítése a munkavállaló fogadására.

projekt-1

A projekt tevékenységei

Kutatás

Felmérés szereplői: állami, verseny- és nonprofit szféra szervezetei Csongrád megye és Magyarkanizsa vonzáskörzetéből

Vizsgált területek: a megváltozott munkaképességű munkavállalók

 • alkalmazására való hajlandóság,
 • foglalkoztatásával kapcsolatos
 • információk ismeretének,
 • munkafeltételek milyenségének,
 • foglalkoztatását és befogadását segítő, valamint gátló tényezők felmérése.

Mentorokat felkészítő tréning

Cél: a megváltozott munkaképességű munkavállalók személyközpontú segítése a munkaerő-piacon

Támogatás lehetséges területei:

 • munkavállalás elősegítése
 • munkavégzés támogatása
 • munkában maradás segítése

Munkáltatók érzékenyítése

Módszer: információátadás (a megváltozott munkaképesség fogalma, kategóriái, célcsoport-specifikus elemek, foglalkoztathatósági feltételek, beilleszkedést elősegítő körülmények, jogi környezet, kockázati tényezők, realizálható előnyök)

Mentorok szolgáltatásnyújtása munkaerő-piaci szereplőknek

Az integrációs folyamatban résztvevő személy 

 • kiválasztása, 
 • helyzetének, munkaerő-piaci lehetőségeinek feltárása,
 • képességeinek felmérése,
 • fejlődésének elősegítése, személyes   támogatása,
 • elhelyezkedéséhez, beilleszkedéséhez,
 • munkája megtartásához szükséges 
 • képességeinek megerősítése, utókövetése.
A kutatásban résztvevő és a befogadásra nyitott, ill. az érzékenyítő programban résztvevő munkáltatókkal 
 
 • kapcsolatfelvétel
 • az együttműködés területeinek és módjának tisztázása.
Célunk, hogy megfelelő embert a megfelelő helyre- elv alapján javítsuk a célcsoport foglalkoztatási helyzetét. 
 
Együttműködés a sikeres integráció érdekében a bevont személy családjával, segítő szolgáltatást nyújtó szervekkel, szervezetekkel, személyekkel.

Védett környezet fejlesztése

A projektmegvalósító szervezetek, mint védett munkahelyek eszközfejlesztése elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók egyéni igényeihez való alkalmazkodást, a munkahely megtartó erejét, az eredményes fenntartást, szélesíti a munkakör kínálatát, Segítségükkel kibővíthető a szervezetek tevékenysége a célcsoportnak nyújtott professzionálisabb képzésekkel, segítő szolgáltatásokkal.

Tanulmányút

A projekt keretében magyarországi és szerbiai szakemberek részére egy 3 napos tanulmányút kerül megszervezésre. Cél: megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató magyarországi szociális farm működésének tanulmányozása, tapasztalatcsere későbbi adaptálás céljából.

Fontosabb adatok

A projekt időtartama: 
2018.02.01 – 2019.04.30

A projekt teljes költségvetése:
98.190 EUR

Az Európai Unió hozzájárulása:
83.461,5 EUR